O nás

Dětský klub Mimosa se zrodil z bytové školky. Od počátku vzniku je vedoucí klubu Petra Lachout Nováková, zakladatelka a hlavní lektorka. Postupně se zájem rodičů a dětí rozšířil, klub se přestěhoval a z bytové školky se stalo centrum pro děti s výjimečným kouzlem rodinného ducha. Součástí Mimosy jsou i lektorky Jitka, Linda, Kristýna a Alžběta. V Mimose jsou pro děti každý den připraveny kroužky, které na sebe vzájemně navazují podle ročního plánu, který je zaměřený na lidové tradice, svátky, zvyky a environmentální výchovu. Klub pořádá pravidelně akce pro rodiče a prarodiče: Lampionový průvod, Vánoční besídku, Masopust, Den matek, Piknik. Tím se snaží klub umožnit propojení a vzájemné poznávání rodin a vedení Dětského klubu Mimosa.

Petra Lachout Nováková

V roce 2012 jsem založila bytovou školku, pro maminky a děti, se kterými jsem se setkávala v kavárně, kde jsem pracovala. S dětmi jsem začala pracovat po střední škole. Začínala jsem jako au pair, později jsem vedla v MŠ a na ZŠ dramatický kroužek, docházela jsem do otevřeného klubu DDM a společně s dalšími kolegy připravovala odpolední program pro děti. Časem jsem v DDM pracovala i v dopolední školce.
DK Mimosa je nejen mou prací, ale také oblíbeným místem, kde se každý den setkávám s dětmi, s rodiči, prarodiči a svými kolegyněmi. Ti všichni dělají Mimosu výjimečnou a já jsem tomu ráda. Inspirací jsou pro mě děti, rodiče, ale také příroda, ke které se při práci s dětmi snažím neustále vracet, proto s dětmi trávím čas nejraději venku. Učíme se společně o květinách, o stromech, o vodě a o všem co samotnou přírodou hýbe či nás ovlivňuje. Proto se snažíme postupně porozumět každodennímu životu prostřednictvím přírody. I když zrovna prší, vezmeme si pláštěnky a holinky a sledujeme, jak se svět kolem nás proměňuje. Velkou roli pro mě také hraje dramatická výchova, která dětem rozvíjí fantazii. Prostřednictvím hudebně pohybového cvičení si můžeme představit cokoliv nás napadá a tělo dovolí - podzimní les, farmu, cirkus apod. Představivost nezná hranice.

Vzdělání a kurzy:

VOŠ pedagogická - Svatojánská kolej
Mezinárodní seminář pro pracovníky se znevýhodněnou mládeží - Berlín
Jak na divadlo - JAMU
Rekvalifikační kurz pro chůvy - akreditovaný MŠ - MSMT - 1891/2016 - 1/62 - Domestica

Linda Kopecká

Pocházím z posázaví z vesnice Hradec, kde jsem společně se svými třemi sestrami trávila dětství, odtud plyne má láska k přírodě a zvířatům. Vystudovala jsem VOŠ Václava Hollara a nyní studuji na ČVUT – ateliér průmyslového designu. Pro děti v DK Mimosa připravuji různé omalovánky a loutky, které si různě mohou dotvářet. Můžete se se mnou vidět na výtvarném kroužku a také na Výletníkovi.

MUDR. Alžběta Brunerová

ve skutečnosti doopravdy MUDR., ale v současnosti doma s dětmi 
prozatím na dobu neurčitou.
Šťastně vdaná hausfrau se zalíbením v hudbě
jíž se věnuje od dětství 
anabáze začala klavírem (ve stopách babiččiných) 
a klasickou ZUŠkou (na kterou dosud nedá dopustit) - jejím prvním cyklem
a pokračovala tím, že jí zahořelo srdce, když uslyšela klarinet
(který se stal její celoživotní láskou)
pak bylo nutno na čas exkurze do světa hudby přerušit
v rámci urputného studia
respektive se jim věnovat sporadičtěji
omezit je na
hraní v kostele 
(a pak třeba 
z radosti nad složenou zkouškou)
...
aby bylo možno 
zúročit své hudební vzdělání při nejpovolanějším publiku
jímž jsou děti!
- - -
budiž jim věnovány všechny mé improvizace
a dík jim za to, 
že i mnohé staré písně mohou zaznít nově
(nakonec i nám - - -)

Ještě se u nás setkáte s Marťou, s Terkou a Terez ao  nich pár řádek časem doplníme.

 

žaludy