Provozní řád

1.    Dětský klub Mimosa je otevřen: pondělí až pátek, od 8:00 do 16:30

2.    Platba
    Platba docházky se platí vždy na účet bankovním převodem, nejpozději do 15. dne v předešlém měsíci (v dubnu platba na květen, v květnu platba na červen, v červnu platba na červenec)

3.    Omlouvání dětí
    Dítě je možné omluvit na tel. čísle hlavní lektorky Petry Lachout Novákové - 732 312 384 nejpozději do 18:00 hod předchozího dne - sms a nebo telefonicky. Z důvodů nemoci do 7:30 hod docházkového dne.

Omluvený den lze, po dohodě s lektorkou, nahradit pouze jiný den než je pravidelná docházka vašeho dítěte pokud je volné místo. Náhrady lze vybrat pouze za jeden měsíc zpětně (např. v červenu nádrady za květen apod.).

Pokud si nahlásíte náhradu omluvené lekce a tuto náhradu musíte opět omluvit, je to možné, ale opět pouze do 18:00 hod předchozího dne. Náhrady u dětí, které chodí pravidelně v určený den do Dětského klubu Mimosa, lze vybrat pouze v době, kdy má dítě zaplacený další měsíční blok lekcí.

U dětí, které mají docházku 5 x týdně a jsou řádně omluveny, se za omluvenky vrací 50 % z celkové částky.

Dlouhodobé omluvy se řeší individuálně.

4.    Zdravotní stav dítěte
    Děti jsou přijímány jen pokud jsou řádně očkovaná.
Lektor při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu rodiče poskytli. Rodič je povinen informovat lektora o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině, pobírání léků apod.).

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
        •    zvýšená teplota
        •    kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
        •    zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
        •    průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
        •    bolest v uchu
        •    bolest v oblasti břicha
        •    bolest při močení
        •    vši
        •    v rodině se vyskytlo infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)

Lektor může odmítnout dítě do DK Mimosa přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v DK Mimosa (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno lektory. Lektoři nález zapisují do Klubové knihy a oznamují jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat DK Mimosa o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

5.     Oblečení dětí
Nejlépe – tričko, tepláky, legíny, kraťasy. Prosím, uvědomte si, že děti chodí ven, malují barvami apod.
Dětem prosím přibalte do batůžku náhradní oblečení.
U dětí, které mají pleny - přibalte pleny, vlhčené ubrousky, krém.
Na výlety: pevná plná obuv, nepromokavá bunda, nebo pláštěnka, pokrývka hlavy, náhradní oblečení, láhev na pití.

6.    Vyzvedávání
    Dítě bude předáno pouze osobám určenými rodiči.

7.     Pravidla v zázemí klubu
    Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. Pravidla pobytu v zázemí klubu budou k dispozici na nástěnce klubu.
Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením lektora mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.
Věci v klubu mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
Sami nikam neodcházíme.
Nenecháváme otevřené vchodové dveře do DK Mimosa.
Nelezeme na okna.
Nebereme nic z kuchyňské linky.
Děti jsou vítány při společných pracích, při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, zalévání květin atd.).
Děti zůstávají na místě, které určí lektor.
S jídlem vždy sedíme.
V místnostech zázemí neběháme.
Dbáme základních hygienických pravidel.
Rodiče a mladší sourozenci se mohou společně s dětmi účastnit programu probíhajícího v DK Mimosa, po domluvě s lektory.
Rodiče v zázemí klubu respektují činnost skupiny pod vedením lektora.

8.   Výlety a příměstské tábory
    Občas mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. O výletech budou rodiče informováni s dostatečným předstihem. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

V době prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje pouze v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jejich zahájením.

DOPORUČUJEME :
Dítě předem připravte a řekněte mu, že bude v klubu s jinými dětmi a tetami bez vás (nelžete mu).
Opakujte mu, že až si pohraje a posvačí, tak si pro něj přijdete.
Chcete, aby si pohrálo a pěkně si to užilo.
Při převlékání dítěte mu zopakujte, kam jdete a že se vrátíte a předejte dítě lektorům.